Životopis a motivačné listy

Ak si hľadáte prácu na nemeckom trhu, nevyhnete sa napísaniu životopisu v nemčine. A možno budú od vás vyžadovať „komplette Bewerbungsunterlagen“ alebo „Bewerbungsmappe“. Čo to vlastne je?

Aké pravidlá platia pri vypracovaní životopisu v nemčine, aká je jeho grafická úprava, ktoré údaje sem patria a ako má byť koncipovaný dobrý motivačný list?

Ak máte ako cudzinec tieto podklady spracované na jednotku, vaše šancena úspech sa výrazne zvýšia. Dôležitosť tejto písomnej vizitky v Nemecku netreba podceňovať. Na základe mojich viacročných skúseností ako inštruktorka v kurzoch pre cudzincov pre túto oblasť (v nemčine Bewerbungstraining) a viem, akú veľkú úlohu zohráva dobrá písomná i ústna prezentácia uchádzača o prácu.

    Ponúkam vám:
  • preverenie a úpravu vašich už existujúcich podkladov v nemeckom jazyku vrátane poradenstva
    (sprievodný či motivačný list, životopis, skompletizovanie podkladov)
  • zostavenie všetkých podkladov vrátane prípravy na pohovor

Náklady na hľadanie práce si uchádzači, ktorí odovzdávajú daňové priznanie v Nemecku, môžu podľa §§ 9 a 19 Zákona o dani z príjmu (EstG) odpočítať z dane ako výdavky na získanie a zaistenie príjmov.

Spýtajte sa!