Úradné preklady

Čo je apostila?

Loading the player...


Ako prísažná prekladateľka v Bavorsku pre vás vyhotovím úradné, resp. úradne overené preklady s okrúhlou pečiatkou nemeckého súdneho tlmočníka. Najčastejšie ide o nasledujúce dokumenty:

 • rodný list
 • sobášny list
 • uznanie otcovstva
 • úmrtný list
 • rozsudok o rozvode
 • čestné vyhlásenie
 • výpis z registra trestov
 • potvrdenie o pobyte
 • notárska zápisnica
 • živnostenský list
 • výpis z obchodného registra
 • vysvedčenia
 • diplom, dodatok k diplomu
 • pracovné posudky a zmluvy
 • osvedčenia a certifikáty
 • znalecké posudky
 • potvrdenia poisťovní

Dokument môžete poslať klasickou poštou (pre istotu doporučene) alebo ho naskenujte a pošlite mi ho mailom, prípadne ho môžete doniesť aj osobne. Dbajte, prosím, na dobrú kvalitu skenu.

Spýtajte sa!