Profil

Magisterské štúdium na Univerzite v Mníchove

  • nemčina ako cudzí jazyk
  • interkultúrna komunikácia
  • psychológia

Univerzita v Heidelbergu

  • doplnkové štúdium nemčiny a odboru Južná Ázia

Karlova univerzita v Prahe

  • dipl.-prekladateľka/tlmočníčka
  • nemčina/slovenčina a ruština/slovenčina

gymnázium v Lipt. Hrádku/Slovensko

Zloženie prísahy ako súdna prekladateľka a tlmočníčka pre slovenský jazyk, Krajinský súd v Mníchove
Štátna prekladateľská a tlmočnícka skúška, Bavorsko a Hessensko
Intenzívny doplnkový kurz tlmočenia, Univerzita Mainz
Úvod do trestného práva, BDÜ Mníchov
Kurz moderovania a dabovania, Deutche POP-Akademie München


Loading the player...