Interkultúrny tréning

  • na školy a projekty pre migrantov v Nemecku,
  • na školy, vzdelávacie inštitúcie a edukačné projekty na Slovensku,
  • nemecké firmy či jednotlivcov, spolupracujúcich so Slovákmi,
  • slovenské firmy či jednotlivcov, ktorí komunikujú s Nemcami.

Základný seminár: Medzikultúrna komunikácia

Čo je vlastne „kultúra?“ Čím sa prejavuje? Aké zručnosti a kompetencie potrebujem na komunikáciu s inými kultúrami? Zážitkový tréning je doplnený prehľadom o základných teóriách kultúry a medzikultúrnej komunikácie.


Nemecko a nemecká kultúra

Seminár oboznamuje s nadôležitejšími aspektmi nemeckého spôsobu života a vzťahov, komunikačnými štandardmi a zvyklosťami.


Slovensko a slovenská kultúra

Dejiny a súčasnosť Slovenska a ich vplyv na slovenskú kultúru, hodnoty, spôsob života, komunikačné štandardy.


Metódy: prednáška, diskusia, skupinová a individuálna práca, čítanie, výmena skúseností, simulácie a rolové hry

Hľadáte niečo špecifické? Spýtajte sa. de-sk vám zostaví individuálnu ponuku.