Odborné preklady

Vďaka bohatým skúsenostiam a práci v rôznych oblastiach dokážem zabezpečiť odborné preklady z mnohých odvetví. Pri svojej práci vždy dbám na jednotnosť terminológie a spolupracujem so špecialistami z príslušných odborov.

Druhy odborných textov

 • katalógy
 • prospekty
 • brožúry
 • letáky
 • návody
 • reklamné texty
 • korešpondencia
 • prezentačné materiály
 • zmluvy
 • normy
 • webové stránky
 • technická dokumentácia
 • používateľské príručky
 • tlačové oznamy a správy
 • výročné správy

Odbory

 • automobilový priemysel
 • bankovníctvo
 • beletria
 • biológia a botanika
 • cestovný ruch
 • dávkovacia technika
 • ekonomika
 • energetika
 • chemický a papierenský priemysel
 • kancelárska technika
 • kozmetika
 • kriminológia
 • lesné hospodárstvo
 • liehovarníctvo
 • logistika
 • manažment
 • marketing
 • medicína
 • meracia a regulačná technika
 • personalistika
 • politika
 • politológia
 • právo
 • rastlinná a živočíšna výroba
 • reklama
 • sklársky priemysel
 • strojárstvo
 • technika
 • telekomunikácie
 • účtovníctvo
 • výživa a poľnohospodárstvo
 • záhradníctvo
 • zdravotnícka a laboratórna technika
 • žurnalistika