Tlmočenie

Príklad tlmočenia do nemčiny, prednáška Dr. Roberta Vyšehradského o spánku

Loading the player...

Som súdnou tlmočníčkou a tlmočila som na mnohých súdnych pojednávaniach, ale aj na úradoch, pracovných stretnutiach, konferenciách, seminároch a dlhé mesiace aj v strojárskej výrobe.


Sprievodné tlmočenie

na veľtrhoch, exkurziách a rôznych podujatiach so zahraničnými hosťami

Konzekutívne tlmočenie

prednášky, prejavy a prezentácie: dlhšie rečové úseky sú po rečníkovi, a teda s časovým odstupom, tlmočené pomocou poznámok

Tlmočenie pri rokovaniach a rozhovoroch

pracovné stretnutia a rokovania: krátke úseky rozhovoru sú tlmočené priamo, prevažne bez poznámok

Simultánne tlmočenie

prejav rečníka sa tlmočí súbežne, spravidla pomocou technických prostriedkov (zvukotesná kabína alebo prenosné systémy)

Orientačná cena JVEG cca 70 € + DPH/hod.

Spýtajte sa!